MAPOVÝ SERVER - MAPY

MAPSERVER ORP ZNOJMO

ÚZEMNÍ PLÁN

ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY

ROZBOR UDRŽITELNÉHO ROZVOJE

Pozemky v majetku obce

Pozemky v majetku pozemkového fondu

Záplavové území DYJE (nové)

Q100 a AKTIVNÍ ZÓNA

Nahlížení do KN

LPIS veřejný registr půdy

3D mapa světa

VINIČNÍ TRATĚ

PŘEDPOVĚĎ POČASÍ

FARNOST TASOVICE

INTERNETOVÉ STRÁNKY FARNOSTI

Nemovité kulturní památky v Tasovicích

BISKUPOVÉ V TASOVICÍCH

klášter Redemptoristů Tasovice

MUŽÁCI Z TASOVIC


1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

INTERNETOVÉ STRÁNKY

PUTOVÁNÍ PO SKLEPECH


SPORT

TJ SOKOL TASOVICE

--

TJ HODONICE

VINAŘSTVÍ

VINAŘSTVÍ VIKTORÍN

 

VINAŘSTVÍ ŠPILLAR

NABÍDKA PRÁCE

VIDEON ZNOJMONOVINKY

Dobrý den!

Vítáme Vás na oficiálních internetových stránkách

jihomoravské vinařské obce Tasovice.

TASOVICE.CZ - STÁLE AKTUÁLNÍ INFORMACE


Možnost objednání a dodání kuřicKlub IPSC nabízí brigádu


Klub IPSC Znojmo nabízí školákům možnost výdělku formou lepení terčů na střeleckém závodě v sobotu 16.dubna 2016 od 7.45 hod. na střelnici v Hodonicích.
Registrace zájemců na stránkách http://registrace.ipscznojmo.cz


Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie

Dne 2.3.2016 bude v části obce Tasovice přerušena dodávka elektrické energie - více zde


Tradiční ostatky - 6.-8.2.2016

Zaplněný sál KD Hodonice roztančilo v sobotu večer 21 masek. Odborná komise hodnotila. O všechny návštěvníky se dokonale starali pořadatelé - SDH Tasovice. K tanci a poslechu hrál VASR BAND

Foto Rosťa Lattner

Video 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,

Foto Luboš Budný ml.

Foto Jarda Kubík


¨

Tradiční masopustní průvod se v neděli ráno za ideálního jarního počasí vydal na pochod Tasovicemi

Foto František ŠimíkSpolek vinařů sv. Klementa oznamuje


Výbor Spolku vinařů sv. Klementa svolává členskou schůzi, která se uskuteční dne v pátek 12.2.2016 v 18 hod. ve Slunečném penzionu.

Program:
1. Zahájení - 2. Informace o registraci, administrativa - 3. Přijetí nových členů - 4. Plán činnosti na rok 2016 (Výstava vín - Putování po sklepech - Vinařský tufr) - 5. Diskuze - 6. Závěr .
Spolek zve všechny zájemce o členství na tuto schůzi - zde se mohou zaregistrovat


Oznámení místní knihovny

Místní knihovna Tasovice oznamuje čtenářům, že ve čtvrtek 4. února 2016 bude dopoledne knihovna uzavřena, odpoledne bude otevřeno od 13.00 do 18.00 hodin.


Školní ples 2016

V pátek 29.1.2016 se v prostorách kulturního domu v Hodonicích uskutečnil tradiční 13. Školní ples, jehož součástí bylo také předtančení žáků 9. tříd.  K tanci a poslechu hráli Dubňanka a VASRBAND

Video - úvodní polonéza žáků 9. tříd


Oznámení o výlukách na železnici

Oznámení o železničních výlukách - 4.2.2016 Valtice-Břeclav; 5.2.2016 Břeclav-Mikulov

Univerzita třetího věku - začíná další semestr

Oznamujeme občanům, že ve středu 3. února 2016 v 10.00 začíná další semestr virtuální univerzity třetího věku KURZEM GENEALOGIE - hledáné předků, sestavování rodokmenů. Délka kurzu je 6 lekcí. Kurzovné činí 300,- Kč na celý semestr. Výuka se uskuteční v místní knihovně v Hodonicích

Výpis usnesení zastupitelstva

Výpis usnesení z 15. zasedání Zastupitelstva obce Tasovice, konaného v pondělí 25.01.2016 - k přečtení zde

Rozvoz popelnic na bioodpad

Obec Tasovice zajišťuje na  základě § 17 odst. 2 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech sběr a svoz biologických odpadů - rostlinného původu.

1) Třídění a sběr  biologického odpadu rostlinného původu  je zajišťován občany obce průběžně celoročně ukládáním do kompostérů o objemu 720 l, poskytnutých obcí Tasovice zdarma pro každou nemovitost v obci. Kompost lze použit pro soukromé pěstitelské účely.

2) Přebytečný odpad rostlinného původu budou občané ukládat do hnědých plastových popelnic o objemu 240 l, které  zdarma poskytne svozová firma pana Klíčníka pro každou nemovitost v obci Tasovice. Tyto nádoby jsou pořízeny z dotačních prostředků a podléhají evidenci. Po pětiletém užívání se hnědé plastové popelnice o objemu 240 l, stávají majetkem občanů – zdarma.

3) Rozvoz hnědých popelnic na biologický odpad rostlinného původu je postupně prováděn pracovníky obce Tasovice pro každou domácnost, chalupu nebo rekreační chatu v obci Tasovice. Popelnice jsou vydávány proti podpisu v evidenci vydaných popelnic (pan Kříž R.). Následně se připraví  dohoda o předání nádoby a bude předložena k podpisu (paní Lašáková).

4) Svoz biologického odpadu rostlinného původu uložený do hnědé plastové popelnice  bude zajišťován od letošního  roku v období od 1.dubna do 30.října v roce, jednou za 14 dnů, střídavě se svozem popelnic pro směsný komunální odpad.

Tříkrálová sbírka v Tasovicích - výtěžek 41 545,- Kč

Obec Tasovice a Oblastní charita Znojmo děkují všem občanům - dárcům v Tasovicích, kteří byli ochotni a laskaví přispět svým finančním darem na pomoc potřebným lidem. Děkujeme také všem koledníkům a místní farnosti, díky nimž se podařilo tuto sbírku uspořádat. Celkový výtěžek Tříkrálové sbírky v Tasovicích pro rok 2016 činí 41 545,- Kč, což je o více jak 5 000,- Kč více než v loňském roce

Oznámení o konání zastupitelstva

15. zasedání Zastupitelstva obce Tasovice se uskuteční v pondělí 25.01.2016 od 18.00 v zasedací místnosti OÚ Tasovice. Program jednání zde

Oznámení obecního úřadu

Upozorňujeme občany, že poplatek za svoz tuhého domovního odpadu pro občany s trvalým pobytem v Obci Tasovice činí 500,- Kč na osobu. Dále pro fyzickou osobu, která má na území obce ve vlastnictví stavbu určenou nebo sloužící k individuální rekreaci, ve které není hlášena žádná fyzická osoba 500,- Kč.
Splatnost poplatků je do 30.9.2016
Poplatek je možno zaplatit v hotovosti na Obecním úřadě Tasovice nebo převodem na č.ú.: 1582851319/0800, Česká spořitelna.
Podle ustanovení § 10b zákona o místních poplatcích je poplatníkem fyzická osoba,
1. která má v obci trvalý pobyt,
2. které byl podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky povolen trvalý pobyt nebo přechodný pobyt na dobu delší než 90 dnů,
3. která podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky pobývá na území České republiky přechodně po dobu delší 3 měsíců,
4. které byla udělena mezinárodní ochrana podle zákona upravujícího azyl nebo

POLICIE ČR hledá posily


Tříkrálová sbírka v Tasovicích - 9.1.2016

Foto Eva Lattnerová, Martina Šustková


Myslivecký ples MS Hubert Tasovice

Sál KD Hodonice - 8.1.2016

Foto převzato z webu MS Hubert Tasovice


Informace pro občany

Předkládáme občanům informace

Novoroční fotbálek

Na odlehčovacím hřišti TJ Sokol Tasovice se v pátek 1.1.2016 odpoledne uskutečnil tradiční novoroční fotbálek. Opět se střetli "ženatí" a "svobodní". Více na webu TJ Sokol Tasovice ...

Fotografie František Šimík


Předsilvestrovské bruslení

V úterý 29.12.2015 uspořádal hokejový oddíl TJ Hodonice tradiční předsilvestrovské bruslení, které se uskutečnilo na Zimním stadionu ve Znojmě. Na své si přišly nejen děti, ale i všichni ostatní, kteří se chtěli přesvědčit o svých bruslařských schopnostech

Foto Jarda Kubík

Štěpánská zábava - opravdu vydařená akce

V sobotu 26.12.2015 - "Na Štěpána" zněl v prostorách zaplněného kulturního domu v Hodonicích ROCK. Akci pořádali WORKOUTI, TJ HODONICE a PŘÁTELÉ. Poděkování Jirkovi Sedlářovi a všem, kteří tuto vyjímečnou a úspěšnou akci připravili

Foto Jirka Sedlář ml.

VIDEO NA YOUTUBE 1

VIDEO NA YOUTUBE 2


Vánoční koncert ZUŠ

Ve středu 16.12.2015 se v sále KD Hodonice uskutečnil tradiční vánoční koncert žáků ZUŠ Hrušovany nad Jevišovkou

Foto a video František Šimík


Výpis usnesení zastupitelstva

Výpis usnesení z 14. zasedání Zastupitelstva obce Tasovice, konaného v pondělí 14.12.2015 - k přečtení zde

Oznámení Místní knihovny

Místní knihovna Tasovice oznamuje, že od úterý 22.12.2015 do čtvrtka 31.12.2015 bude knihovna uzavřena

Oznámení - nově otevřená kosmetika


Oznámení o konání zastupitelstva

14. zasedání Zastupitelstva obce Tasovice se uskuteční v pondělí 14.12.2015 od 18.00 v zasedací místnosti OÚ Tasovice. Program jednání zde

Adventní Vánoční vesnička - 29.11.2015

Foto František Šimík

Foto Jarda Kubík


Výpis usnesení zastupitelstva

Výpis usnesení z 13. zasedání Zastupitelstva obce Tasovice, konaného v pondělí 23.11.2015 - k přečtení zde

 

Předvánoční posezení s důchodci - 20.11.2015

Foto František Šimík

Žehnání mladých vín - 13.11.2015

ČZS Tasovice uspořádal v pátek 13.11.2015 tradiční žehnání mladým vínům místních vinařů. Setkání se uskutečnilo v sále KD Tasovice a vínům žehnal p. Tomasz Waściński

Fotografoval František Šimík


Oznámení o konání zastupitelstva

13. zasedání Zastupitelstva obce Tasovice se uskuteční v pondělí 23.11.2015 od 18.00 v zasedací místnosti OÚ Tasovice. Program jednání zde

Oznámení místní knihovny Tasovice

Místní knihovna Tasovice oznamuje, že ve čtvrtek 19.11.2015 bude knihovna otevřena jen od 8.00 do 13.00. V úterý 24.11.2015 bude knihovna uzavřena

 

OBECNÍ VÝVĚSKA

KALENDÁŘ  AKCÍ V ROCE 2016

HODONICE-TASOVICE

- aktualizováno 02.02.2016 -

-------------------------------

POZVÁNKA NA PIVNÍ KORBEL

-------------------------------

TRADIČNÍ OSTATKY

-------------------------------

OPTIKA MEDEK OPEN 2016

-------------------------------

TURNAJ V RYBOLOVNÉ TECHNICE

-------------------------------

POLICIE ČR HLEDÁ POSILY

-------------------------------

POZVÁNKA NA CVIČENÍ S DĚTMI

-------------------------------

FOTBAL 2015/2016

Aktuální tabulka "A"

Aktuální tabulka "B"

-------------------------------

HLÁŠENÍ ROZHLASU

-------------------------------

KOTLÍKOVÁ DOTACE

-------------------------------

BROŽŮRA FINANČNÍ SPRÁVY

-------------------------------

files5/sachpink15_mm.jpg

MARTINSKÉ HODY

FOTOGRAFIE Z AKCÍ 2016

Myslivecký ples

8. leden 2016

 

Školní ples

29. leden 2016

 

Tradiční ostatky

6. únor 2016

 

Pekařská pouť

14. březen 2015

 

Tasovický kost vín

28. březen 2015

 

Pálení čarodějnic

30. duben 2015

 

Putování po sklepech

9. květen 2015

 

Požární útok mládeže

13. červen 2015

 

Fotbalový turnaj sponzorů

26. červen 2015

 

Soutěž ve vaření guláše

29. srpen 2015

 

Martinské hody

6-8. listopadu 2015

 

Žehnání mladých vín

13. listopadu 2015

 

Setkání důchodců

20. listopadu 2015