NOVINKY

Dobrý den!

Vítáme Vás na oficiálních internetových stránkách

jihomoravské vinařské obce Tasovice.

TASOVICE.CZ - STÁLE AKTUÁLNÍ INFORMACE

OZNÁMENÍ O KONÁNÍ ZASTUPITELSTVA

6. zasedání Zastupitelstva obce Tasovice se uskuteční v pondělí 29.4.2019 od 18.00 v zasedací místnosti OÚ Tasovice.

Program jednání zde (pdf).

POZVÁNKA PČR - POLICISTOU NA ZKOUŠKU

Bližší informace naleznete zde a zde (pdf)

OZNÁMENÍ OÚ HODONICE - VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ

Výběrové řízení na pozici Pracovník údržby veřejné zeleně, veřejných prostranství a majetku obce Hodonice.

Bližší informace naleznete zde (pdf).

OZNÁMENÍ - ZMĚNA HARMONOGRAMU SVOZU ODPADŮ NA DUBEN

OZNÁMENÍ MÍSTNÍ KNIHOVNY TASOVICE

Místní knihovna Tasovice upozorňuje čtenáře, že ve čtvrtek 18. dubna 2019 bude knihovna uzavřena.

Termín výpůjček je možný v úterý 16. dubna 2019 v době od 8.00 – 11.00 a 13.00 – 18.00 hodin a ve středu 17. dubna 2019 v době od 8.00 - 13.00 hodin.

INFORMACE - ZMĚNY VE VYDÁVÁNÍ PASŮ A OP

Informace naleznete v dokumentech zde 1, 2, 3, 4, 5 a 6 (pdf).

POZVÁNKA - PÁLENÍ ČARODĚJNIC TASOVICE

POZVÁNKA - PROCHÁZKA ROZKVETLÝMI SADY

Farma u tří dubů vás zve na procházku rozkvetlými sady. Nachystali si pro Vás vyznačenou trasu o délce 3km s ochutnávkou vína, moštů a dalších farmářských produktů. Tuto sobotu, v sadech ve Stošíkovicích od 9 – 17 hodin.

Více informací zde (odkaz - Facebook).

POZVÁNKA NA FOTBAL

ÚKLID KOLEM ŘEKY - TRADIČNÍ AKCE DYJE

V sobotu 6. dubna 2019 proběhla tradiční "Akce Dyje". Téměř 60 dobrovolníků se sešlo, aby provedli úklid kolem řeky Dyje v obci a katastru obce Tasovice. 

Všem dobrovolníkům děkujeme!

Foto František Šimík

VÝZVA OBČANŮM - VOLNĚ POBÍHAJÍCÍ PSI V OBCI

Výzvu naleznete zde (pdf).

POZVÁNKA - AKCE DYJE

Tímto Vás srdečně zveme na již tradiční brigádu - Akce Dyje. Po skončení je zajištěno občerstvení.

OZNÁMENÍ OÚ TASOVICE - VYŠLO PRVNÍ ČÍSLO ZPRAVODAJE

První číslo tasovického zpravodaje naleznete zde (pdf).

"Milí čtenáři, v tištěné podobě prvního čísla zpravodaje je chybně uveden termín divadelního představeni divadla Háta. Představení se uskuteční 5. 5. 2019 tak, jak je uvedeno na plakátech. Za tuto chybnou informaci se omlouvám a děkuji za pochopení " Jana Fajkusová.

OZNÁMENÍ SDH TASOVICE - SBĚR ŽELEZA

INFORMACE O ZNOVUOTEVŘENÍ POTRAVIN U HANKY

OZNÁMENÍ E-ON - ZMĚNY ČASŮ NÍZKÉHO TARIFU

Informace o změnách časů nízkého tarifu naleznete zde (pdf).

VÝPIS USNESENÍ ZASTUPITELSTVA

Výpis usnesení z 5. zasedání Zastupitelstva obce Tasovice, konaného v pondělí 25.3.2019 - k přečtení zde (pdf).

POZVÁNKA ZŠ TASOVICE - VELIKONOČNÍ JARMARK

Plakát naleznete zde (jpg).

OZNÁMENÍ E-ON - ODEČET ELEKTROMĚRŮ

50. VÝSTAVA VÍN - SPOLEK VINAŘŮ SV. KLEMENTA

Spolek vinařů sv. Klementa uspořádal v sobotu 23. března 2019 v sále KD Hodonice jubilejní – 50. Tasovickou výstavu vín. Na akci bylo představeno celkem 633 vzorků – 562 bílých a 71 červených vín. Uděleno bylo 203 zlatých medailí. Šampionem 50. Tasovické výstavy se stalo Tasovické vinařství s Pálavou ’18 ve VH.

Více informací najdete na stránkách www.spolekvinaru.cz.

Foto František Šimík

Foto Jarda Kubík

SBĚR VELKOOBJEMOVÉHO ODPADU V TASOVICÍCH

Oznamujeme občanům, že od pondělí 8. dubna do středy 10. dubna 2019 bude přistaven u obecní stodoly u hřbitova kontejner na velkoobjemný odpad. Do kontejneru ukládejte pouze velkoobjemný odpad, např. sedačky, koberce, lina, apod. Nesmí tam přijít pneumatiky, železo, a nebezpečný odpad jako jsou autobaterie, zářivky, televizory, monitory, a jiné.

POZVÁNKA - DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ

Obec Hodonice Vás tímto zve na představení Divadla Háta Hvězdné manýry, které se bude konat v neděli 5.května 2019 v 19 hodin v KD Hodonice. Cena vstupného 200,- Kč, předprodej na OÚ v Hodonicích. Podrobnosti o divadelní hře Hvězdné manýry naleznete na stránkách divadla Háta v následujícím odkazu.

POZVÁNKA - 50. VÝSTAVA VÍN - SPOLEK VINAŘŮ SV. KLEMENTA

Plakát naleznete zde (pdf).

Katalog naleznete zde (pdf).

Zvukovou pozvánku naleznete zde (mp3).

Více informací najdete na stránkách www.spolekvinaru.cz.

VÝZVA OBČANŮM - PARKOVÁNÍ VOZIDEL

ŽÁDOST OBČANŮM - REVITALIZACE FARSKÉ ZAHRADY

Žádost naleznete zde (pdf).

OZNÁMENÍ O KONÁNÍ ZASTUPITELSTVA

5. zasedání Zastupitelstva obce Tasovice se uskuteční v pondělí 25.3.2019 od 18.00 v zasedací místnosti OÚ Tasovice.

Program jednání zde (pdf).

VELKÝ DĚTSKÝ KARNEVAL - SPOLEK HODOŇÁCI

V sobotu 16. března 2019 uspořádal spolek Hodoňáci v sále KD Hodonice Velký dětský karneval.

Foto František Šimík

Foto Jarda Kubík

SVATOKLEMENTSKÁ PEKAŘSKÁ POUŤ

V sobotu 16.3. 2019 se uskutečnila v Tasovicích tradiční POUŤ SVATÉHO KLEMENTA, místního rodáka, redemptoristy, pekaře. Akce, jejíž součástí byla mše Sv. ke cti Sv. Klementa byla tradičně ozdobena výstavou výrobků pekařů především z Polska.

Foto František Šimík

MEMORIÁL ROSTISLAVA LATTNERA

Foto František Šimík

KATALOG - TASOVICKÁ VÝSTAVA VÍN 2019

Jubilejní katalog 50. tasovické výstavy vín naleznete zde (pdf).

POZVÁNKA ČZS TASOVICE - PŘEDNÁŠKA

SETKÁNÍ SENIORŮ TŘÍ OBCÍ U PŘÍLEŽITOSTI MDŽ

Obce Hodonice, Tasovice a Krhovice uskutečnily setkání seniorů všech tří obcí u příležitosti MDŽ. Během programu vystoupil dětský folklórní soubor Tulipánek, místní pěvecké soubory Sousedé a Mužáci z Hodonic a z Tasovic. Zlatým hřebem bulo vystoupení manželů Břetislava a Jitky Osičkových z Lanžhota. K tanci a poslechu hrála kapela Duo Dreams.

Foto František Šimík

VÝZVA OBČANŮM - VOLNĚ POBÍHAJÍCÍ PSI V OBCI

Výzvu naleznete zde (pdf).

Volně pobíhající psy, jejichž majitele neznáme, naleznete zde (jpg).

TRADIČNÍ OSTATKY 2019 - SDH TASOVICE

Maškarní karneval - Foto František Šimík

Masopustní průvod - Foto František Šimík

Foto Luboš Budný

Článek - Znojemský deník

INFORMACE - WEBOVÉ STRÁNKY

Vážení spoluobčané, omlouváme se za občasné výpadky nebo vadný provoz internetových stránek obce Tasovice www.tasovice.cz.

Jedná se o technické závady a momentálně věc řešíme. Děkujeme.

POZVÁNKA - SVATOKLEMENTSKÁ PEKAŘSKÁ POUŤ

Pozvánku naleznete zde (jpg)

VÝPIS USNESENÍ ZASTUPITELSTVA

Výpis usnesení z 4. zasedání Zastupitelstva obce Tasovice, konaného v pondělí 25.2.2019 - k přečtení zde (pdf).

OZNÁMENÍ OÚ TASOVICE - SVOZ BIOODPADU

Oznamujeme občanům, že v úterý 5. března se letos uskuteční první svoz biologického odpadu rostlinného původu, uložený do hnědé plastové popelnice. Od tohoto data se bude vyvážet BIO střídavě 1 x za 14 dnů se svozem popelnic pro směsný komunální odpad, dle harmonogramu svozu odpadů (možnost si vyzvednout na Obecním úřadě).

Žádáme občany, aby přistavovali k vývozu pouze plné popelnice, každý svoz se platí. Vzhledem k tomu, že vývoz probíhá v brzkých ranních hodinách je třeba popelnici přistavit již předchozí den.

POZVÁNKA - TRADIČNÍ OSTATKY 2019

Sbor dobrovolných hasičů Tasovice Vás srdečně zve na tradiční Ostatky.

Plakát naleznete zde (pdf).

INFORMACE O PRODEJNĚ - U HANKY

POZVÁNKA NA KARNEVAL - SPOLEK HODOŇÁCI

Více informací naleznete zde (jpg).

POZVÁNKA NA ZÁJEZD - LYSÁ NAD LABEM, NATURA VIVA

Pan František Zink pořádá dne 25.5.2019 zájezd do Lysé nad Labem - výstava Natura Viva 2019. Jde o výstavu myslivosti, rybářství, včelařství atd. Zájemci se hlaste do konce března na tel. 734 709 392 nebo na email komarf(at)seznam.cz. Pokud nebude dost zájemců, zájezd se neuskuteční.

Více informací zde (pdf) a na stránkách výstaviště zde (odkaz).

NABÍDKA BRIGÁDY NA STŘELNICI - I.P.S.C. ZNOJMO

Klub IPSC Znojmo nabízí školákům možnost výdělku formou lepení terčů na střeleckých závodech. Registrace na jednotlivé závody naleznete na stránkách www.ipscznojmo.cz. Prosíme,aby se přihlásili jen ti, kteří skutečně přijdou! Děkujeme.

OZNÁMENÍ O VÝBĚROVÉM ŘÍZENÍ - MAS ZNOJMO

Informace o výběrovém řízení na pozici Vedoucí pracovník SCLLD/Animátor naleznete zde.

POZVÁNKA - MDŽ PRO SENIORY TŘÍ OBCÍ

Obce Hodonice, Tasovice a Krhovice srdečně zvou seniory všech tří obcí, a to ženy i muže, ke společnému posezení u příležitosti MDŽ, které se uskuteční v sobotu dne 9. března 2019 od 15 hod v sálu KD Hodonice. Během programu vystoupí dětský folkórní soubor Tulipánek, místní pěvecké soubory Sousedé a Mužáci z Hodonic a z Tasovic. Zlatým hřebem bude vystoupení manželů Břetislava a Jitky Osičkových z Lanžhota. K tanci a poslechu zahraje kapela Duo Dreams.

KRÁLOVSTVÍ PANENEK PANÍ VATYCHOVÉ

Foto František Šimík

POZVÁNKA - DRANÍ PEŘÍ 2019

Klub seniorů Podyjí Hodonice Vás zve na Draní peří nejen pro děti. 

Pozvánku naleznete zde (pdf)

OZNÁMENÍ O KONÁNÍ ZASTUPITELSTVA

4. zasedání Zastupitelstva obce Tasovice se uskuteční v pondělí 25.2.2019 od 18.00 v zasedací místnosti OÚ Tasovice.

Program jednání zde (pdf).

SEZNAM VÝSTAV VÍN NA ZNOJEMSKU - AKTUALIZACE

Seznam výstav vín na Znojemsku naleznete zde (doc).

PIVNÍ KORBEL 2019

V pátek 8. února 2019 proběhl 7. ročník Pivního korbelu, koštu místních domácích piv.

Foto František Šimík

Foto Jarda Kubík

Foto Znojemský deník

OZNÁMENÍ OÚ TASOVICE - VÝZVA PRO PODÁNÍ ŽÁDOSTÍ VPP

Více informací (zejména nové podmínky!) naleznete zde (pdf).

STATISTIKA - OBYVATELÉ TASOVIC 2018

Statistiku o obyvatelích obce Tasovice v roce 2018 naleznete zde (pdf).

POZVÁNKA NA PŘEDNÁŠKOVÉ ODPOLEDNE

Územní sdružení Českého zahrádkářského svazu ve Znojmě Vás zve na 3 přednášková odpoledne.

Témata přednášek:

1) Bylinky v přírodě a na zahrádce

2) Nové metody v ochraně rostlin + Stolní odrůdy révy vinné na zahrádkách

3) Hnojení rostlin trochu jinak a účelněji

Více informací v pozvánkách zde (1), zde (2) a zde (3).

VÝPIS USNESENÍ ZASTUPITELSTVA

Výpis usnesení z 3. zasedání Zastupitelstva obce Tasovice, konaného v pondělí 28.1.2019 - k přečtení zde (pdf).

VÝSLEDEK TŘÍKRÁLOVÉ SBÍRKY

OZNÁMENÍ - MUDR. KOLAŘÍK

MUDr. Kolařík oznamuje, že z technických důvodů nebude ordinovat v pondělí 28.1.2019.

OZNÁMENÍ E-ON - ZMĚNY ČASŮ NÍZKÉHO TARIFU

Informace o změnách časů nízkého tarifu naleznete zde (pdf).

OZNÁMENÍ - SLUNEČNÝ PENZION TASOVICE HLEDÁ ZAMĚSTNANCE

Inzerát naleznete zde (pdf).

OZNÁMENÍ O KONÁNÍ ZASTUPITELSTVA

3. zasedání Zastupitelstva obce Tasovice se uskuteční v pondělí 28.1.2019 od 18.00 v zasedací místnosti OÚ Tasovice.

Program jednání zde (pdf).

POZVÁNKA - PIVNÍ KORBEL 2019

Pozvánku naleznete zde (pdf).

OZNÁMENÍ MÍSTNÍ KNIHOVNY TASOVICE

Místní knihovna Tasovice oznamuje čtenářům, že v úterý 22. ledna 2019 bude knihovna otevřena jen od 8.00 -11.00 hodin. Odpoledne bude knihovna uzavřena.

MUDR. KOLAŘÍK OZNAMUJE

MUDr. Kolařík oznamuje, že ve čtvrtek 17. ledna 2019 nebude ordinovat. Akutní případy zastupuje MUDr. Lukešová.

INFORMACE - ZÁPASY NA HŘIŠTI S UMĚLÝM POVRCHEM

Po dohodě se správcem hřiště Vám budeme poskytovat rozpis zápasů hraných na hřišti s umělým povrchem v Tasovicích. 

Stačí kliknout na obrázek "Zápasy na umělé trávě Tasovice" v levé části stránek (Sekce Pozvánka na fotbal).

OZNÁMENÍ OÚ TASOVICE - ČÁSTEČNÁ UZAVÍRKA V TASOVICÍCH

-------------------------

Vážení spoluobčané.

V rámci výstavby Inženýrských sítí v lokalitě Vinohrady - Tasovice 38 RD nad Základní Školou Tasovice bude v období od 16.01.2019 do 31.08.2019 částečně uzavřena silnice od Školního hřiště při ZŠ Tasovice směrem k železničnímu přejezdu u firmy Haiva Tasovice.

Práce zde budou probíhat za užití tzv. posuvného pracovního místa o délce max. 30 m, přičemž bude provoz veden volným jízdním pruhem o šířce min. 2,75 m.

Pracovní místo se bude posouvat dle postupu stavebních prací, přičemž bude na dotčené komunikaci vždy jenom jedno pracovní místo.

Z tohoto důvodu Vás prosím o shovívavost při projíždění tímto úsekem. Předem děkuji.

Vašina Petr, starosta obce

-------------------------

Informace o uzavírce v Tasovicích naleznete zde (pdf) a zde (pdf).

Mapu uzavírky naleznete zde (pdf).

OZNÁMENÍ - TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2019

NABÍDKA DRŮBEŽE NA ROK 2019

Nabídku drůbeže naleznete zde (pdf).

OZNÁMENÍ FINANČNÍHO ÚŘADU - ROZŠÍŘENÉ ÚŘEDNÍ HODINY

Informace o rozšíření úředních hodin pro podání přiznání k dani z nemovitých věcí naleznete zde (pdf).

ADVENTNÍ DÍLNA PRO DĚTI 2018

Dne 22. prosince 2018 rodina Gritsch uspořádala 2. ročník adventní dílny pro děti, který se opět vydařil.

Foto obec Tasovice

POZVÁNKA - MYSLIVECKÝ PLES 2019

POZVÁNKA - RYBÁŘSKÝ PLES HRÁDEK

OZNÁMENÍ OÚ TASOVICE - HARMONOGRAM SVOZU ODPADŮ 2019

Nový harmonogram svozu odpadů pro rok 2019 naleznete zde (pdf), nebo v pravé části stránek - Obecní vývěska.

OZNÁMENÍ OÚ TASOVICE - PŘÁNÍ

VÝPIS USNESENÍ ZASTUPITELSTVA

Výpis usnesení z 2. zasedání Zastupitelstva obce Tasovice, konaného v pondělí 17.12.2018 - k přečtení zde (pdf).

POZVÁNKA - ŠTĚPÁNSKÁ ZÁBAVA

POZVÁNKA - BRUSLENÍ TJ HODONICE

OZNÁMENÍ OÚ TASOVICE - SVOZ ODPADŮ BĚHEM VÁNOC

VÁNOČNÍ DIVADLO 2018

Foto František Šimík

Foto Jarda Kubík

OZNÁMENÍ O KONÁNÍ ZASTUPITELSTVA

2. zasedání Zastupitelstva obce Tasovice se uskuteční v pondělí 17.12.2018 od 18.00 v zasedací místnosti OÚ Tasovice.

Program jednání zde (pdf).

POZVÁNKA - VÁNOČNÍ BESÍDKA

PŘEDVÁNOČNÍ SETKÁNÍ MÍSTNÍCH SBORŮ

Foto František Šimík

PŘEBOR ŠKOL OKR. ZNOJMO V ŠACHU

Více informací najdete v záhlaví fotogalerie p. Šimíka.

Foto František Šimík

OZNÁMENÍ - NÁLEZ ŠÁLY

Po Besedě s důchodci 23.11.2018 byla v přísálí kláštera nalezena šála. Majitel si ji může vyzvednout na Obecním úřadě v Tasovicích.

OZNÁMENÍ OÚ TASOVICE - PARKOVÁNÍ VOZIDEL

Informace o parkování naleznete zde (pdf).

OZNÁMENÍ - PRODEJ VÁNOČNÍCH STROMKŮ

OBECNÍ ÚŘAD TASOVICE VYHLAŠUJE VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ

Informace k výběrovému řízení naleznete zde (pdf).

Souhlas se zpracováním osobních údajů naleznete zde (pdf).

BESEDA S DŮCHODCI - TASOVICE

V pátek 23.11.2018 proběhla v přísálí kláštera v Tasovicích tradiční beseda s důchodci.

Foto František Šimík

VÝPIS USNESENÍ ZASTUPITELSTVA

Výpis usnesení z 1. zasedání Zastupitelstva obce Tasovice, konaného v pondělí 19.11.2018 - k přečtení zde (pdf).

OZNÁMENÍ - MUDR. KOLAŘÍK

Doktor Kolařík oznamujeme občanům, že od čtvrtka 22. listopadu do pátku 30. listopadu má dovolenou a nebude ordinovat. V akutních případech zastupuje paní doktorka Lukešová.

POZVÁNKA - ROZSVĚCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU 2018

Více informací naleznete zde (pdf).

POZVÁNKA - PŘEDVÁNOČNÍ SETKÁNÍ MÍSTNÍCH SBORŮ

Více informací naleznete zde (pdf).

OZNÁMENÍ - MÍSTNÍ KNIHOVNA TASOVICE

SLUNEČNÝ PENZION TASOVICE - NABÍDKA PRÁCE

Více informací naleznete zde (pdf).

ŽEHNÁNÍ MLADÝCH VÍN - TASOVICE

Foto František Šimík

POZVÁNKA - BESEDA S DŮCHODCI

OZNÁMENÍ - COOP JEDNOTA TASOVICE

Jednota Tasovice nová prodejna upozorňuje občany, že

ve čtvrtek 15. listopadu bude otevřeno od 5,30 do 11,30 a od 15 do 17 hod.

v pátek 16 listopadu bude otevřeno od 5,30 do 11,30 a od 15 do 17 hodin

v sobotu 17.listopadu bude otevřeno od 6 do 10,30 hodin

v neděli 18.listopadu bude prodejna uzavřena.

OZNÁMENÍ - MÍSTNÍ KNIHOVNA TASOVICE

POZVÁNKA - ŽEHNÁNÍ MLADÝCH VÍN

OZNÁMENÍ O KONÁNÍ ZASTUPITELSTVA

1. zasedání Zastupitelstva obce Tasovice se uskuteční v pondělí 19.11.2018 od 18.00 v zasedací místnosti OÚ Tasovice.

Program jednání zde (pdf).

MARTINSKÉ HODY 2018 - NEDĚLNÍ MŠE SVATÁ

Pro vstup do sekce "Martinské hody 2018" klikněte zde (odkaz).

Foto František Šimík

Foto Jarda Kubík

MARTINSKÉ HODY 2018 - VEČERNÍ ZÁBAVA

Pro vstup do sekce "Martinské hody 2018" klikněte zde (odkaz).

Foto František Šimík

Foto Jarda Kubík

MARTINSKÉ HODY 2018 - PRŮVOD PO VESNICÍCH

Pro vstup do sekce "Martinské hody 2018" klikněte zde (odkaz).

Foto František Šimík

Foto Jarda Kubík

MARTINSKÉ HODY 2018 - STAVĚNÍ MÁJE

Pro vstup do sekce "Martinské hody 2018" klikněte zde (odkaz).

Foto František Šimík

Foto Jarda Kubík

POZVÁNKA - MARTINSKÉ HODY 2018

Pro vstup do sekce "Martinské hody 2018" klikněte zde (odkaz).

Harmonogram Martinských hodů 2018 najdete zde (pdf).

 

ÚŘEDNÍ DESKA


Oznámení o konání 6. zasedání Zastupitelstva obce Tasovice dne 29.4.2019
Vyvěšeno:
17.4.2019
Kategorie:
Rozhodnutí, usnesení, výzvy

Informace o počtu a sídle volebních okrsků
Vyvěšeno:
8.4.2019
Kategorie:
Úřední dokumenty

Veřejná vyhláška – opatření obecné povahy - těžba
Vyvěšeno:
8.4.2019
Kategorie:
Úřední dokumenty

OBECNÍ VÝVĚSKA

KALENDÁŘ AKCÍ 2019 (pdf)

TASOVICE - HODONICE

- aktualizováno 31.3.2019 -

-------------------------------

SVOZ ODPADŮ V ROCE 2019

-------------------------------

MOBILNÍ ROZHLAS

Jak se mohu zaregistrovat

Video na youtube

-------------------------------

ZNOJEMSKÝ OBCHVAT

NA YOUTUBE

-------------------------------

POLICIE ČR HLEDÁ POSILY

-------------------------------

KOTLÍKOVÁ DOTACE

-------------------------------

files5/sachpink15_mm.jpg

REVITALIZACE FARSKÉ ZAHRADY

MAPOVÝ SERVER - MAPY

MAPSERVER ORP ZNOJMO

ÚZEMNÍ PLÁN


Pozemky v majetku obce

k 31.12.2016

Záplavové území DYJE (nové)

Q100 a AKTIVNÍ ZÓNA

Záplavové území DYJE (nové)

Q100 a AKTIVNÍ ZÓNA

Nahlížení do KN

LPIS veřejný registr půdy