NOVINKY

Dobrý den!

Vítáme Vás na oficiálních internetových stránkách

jihomoravské vinařské obce Tasovice.

TASOVICE.CZ - STÁLE AKTUÁLNÍ INFORMACE

ŽEHNÁNÍ MLADÝCH VÍN

Ve čtvrtek 16. listopadu 2017 proběhlo v přísálí kláštera v Tasovicích žehnání mladých vín.

Foto František Šimík

POZVÁNKA NA BESEDU S DŮCHODCI

POZVÁNKA NA ŽEHNÁNÍ MLADÝCH VÍN

POZVÁNKA NA FOTBAL

HODY - NEDĚLNÍ MŠE SVATÁ

Další informace o Martinských hodech naleznete =>zde<= (odkaz).

Foto František Šimík

Foto Jarda Kubík

HODY - HODOVÁ ZÁBAVA

Další informace o Martinských hodech naleznete =>zde<= (odkaz).

Foto František Šimík

HODY - PRŮVOD VESNICEMI

Další informace o Martinských hodech naleznete =>zde<= (odkaz).

Foto František Šimík

Foto Jarda Kubík

HODY ZAČALY! - STAVĚNÍ MÁJE

Další informace o Martinských hodech naleznete =>zde<= (odkaz).

Foto František Šimík

Foto Jarda Kubík

POZVÁNKA NA SVATOMARTINSKOU HUSU

Pozvánku naleznete zde (pdf).

OZNÁMENÍ O VÝMĚNĚ VEDENÍ VYSOKÉHO NAPĚTÍ

Oznamujeme občanům, že dojde k výměně vedení vysokého napětí na trase Hodonice - Suchohrdly, v lokalitě za dráhou. Podrobné informace k tomuto záměru jsou k nahlédnutí v úředních hodinách na obecním úřadu v Tasovicích.

Oznámení o výměně vedení vysokého napětí naleznete zde (pdf).

OZNÁMENÍ OBECNÍHO ÚŘADU TASOVICE

Oznamujeme občanům, že v pondělí 13. listopadu 2017 budou v zasedací místnosti obecního úřadu Tasovice v čase od 8 do 15 hodin pracovníci Katastrálního úřadu poskytovat informace k digitalizaci pozemků.

VÝPIS USNESENÍ ZASTUPITELSTVA

Výpis usnesení z 33. zasedání Zastupitelstva obce Tasovice, konaného v pondělí 30.10.2017 - k přečtení zde (pdf).

OZNÁMENÍ OBECNÍHO ÚŘADU TASOVICE

Oznamujeme občanům, že ve středu 8. listopadu 2017 budou v zasedací místnosti obecního úřadu Tasovice v čase od 8 do 17 hodin pracovníci Katastrálního úřadu poskytovat informace k digitalizaci pozemků.

"Oznámení o dokončení obnovy katastrálního operátu a jeho vyložení k veřejnému nahlédnutí" naleznete zde (pdf).

HODONICKÝ BAZÁREK

18. listopadu 2017 proběhne od 10 hodin v kulturním domě v Hodonicích "Hodonický bazárek".

Pozvánku naleznete zde (jpg), organizační pokyny zde (pdf).

HALLOWEEN - OHNIVÝ PODZIM PRO DĚTI

V sobotu 28. října 2017 pořádal spolek Hodoňáci na školním hřišti při ZŠ Tasovice zábavné odpoledne pro děti.

Foto František Šimík

POZVÁNKA NA MARTINSKÉ HODY 2017

Další informace o Martinských hodech naleznete =>zde<= (odkaz).

OZNÁMENÍ O KONÁNÍ ZASTUPITELSTVA

33. zasedání Zastupitelstva obce Tasovice se uskuteční v pondělí 30.10.2017 od 18.00 v zasedací místnosti OÚ Tasovice.

Program jednání zde (pdf).

VÝSLEDKY VOLEB DO POSLANECKÉ SNĚMOVNY ČR 2017 - TASOVICE

Kompletní výsledky voleb v naší obci naleznete zde (odkaz).

 

Další přehled výsledků voleb v naší obci najdete zde (odkaz).

OBEC HODONICE - POZVÁNKA NA KONCERT LENKY FILIPOVÉ

Bližší informace naleznete na pozvánce zde (jpg).

SPOLEK HODOŇÁCI - POZVÁNKA NA HALLOWEEN

Bližší informace naleznete na pozvánce zde (jpg).

OZNÁMENÍ OBECNÍHO ÚŘADU TASOVICE

Oznamujeme občanům, že ve dnech 20. a 21. října 2017 proběhnou volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky. Obec Tasovice má jeden volební okrsek a volební místnost se nachází v zasedací místnosti obecního úřadu. V pátek 20. října proběhnou volby od 14.00 do 22.00 hodin, v sobotu 21. října od 8.00 do 14.00 hodin. Kdo z občanů bude mít zájem volit, ale jeho zdravotní stav mu nedovoluje navštívit volební místnost, může požádat o návštěvu volební komise s přenosnou volební urnou na telefonním čísle 515 234 414. Každý volič je povinen prokázat svou totožnost platným občanským průkazem nebo cestovním pasem.

BRANNÝ ZÁVOD MLADÝCH HASIČŮ - VÝSLEDKOVÁ LISTINA

Výsledkovou listinu naleznete zde (pdf). Pořadí je vyznačeno žlutě.

PŘÍPRAVA NA HODY 2017

Veškeré informace o (budoucích i minulých) Martinských hodech v Tasovicích a Hodonicích naleznete zde.

Foto František Šimík

SBĚR VELKOOBJEMOVÉHO ODPADU V TASOVICÍCH

Oznamujeme občanům, že od úterý 10. října do čtvrtka 12. října bude přistaven u obecní stodoly u hřbitova kontejner na velkoobjemový odpad.

Do kontejneru ukládejte pouze velkoobjemový odpad, např. sedačky, koberce, lina apod.

Nesmí tam přijít pneumatiky, železo a nebezpečný odpad (např. autobaterie, zářivky, televizory, monitory apod.)

OZNÁMENÍ MÍSTNÍ KNIHOVNY TASOVICE

Místní knihovna Tasovice oznamuje čtenářům, že ve

 

čtvrtek 12. října 2017 bude knihovna otevřena jen

 

dopoledne od 8.00 – 11. 00 hodin.

POZVÁNKA - KROJOVANÉ HODY V HRÁDKU

Více informací v letáku zde (jpg).

OZNÁMENÍ OBECNÍHO ÚŘADU TASOVICE

OZNAMUJEME OBČANŮM, ŽE

 

V PÁTEK 29. ZÁŘÍ 2017


BUDE OBECNÍ ÚŘAD TASOVICE UZAVŘEN.

VÝPIS USNESENÍ ZASTUPITELSTVA

Výpis usnesení z 32. zasedání Zastupitelstva obce Tasovice, konaného v pondělí 25.09.2017 - k přečtení zde (pdf).

OZNÁMENÍ MÍSTNÍ KNIHOVNY TASOVICE

MÍSTNÍ  KNIHOVNA TASOVICE OZNAMUJE  ČTENÁŘŮM, ŽE

 

V ÚTERÝ 3. ŘÍJNA 2017


BUDE KNIHOVNA  UZAVŘENA.

ČLOVĚČE, NEZLOB SE! V TASOVICÍCH

V sobotu 23. září 2017 jsme se sešli na již 3. ročníku turnaje v Člověče, nezlob se! pro pěstounské rodiny a jejich kamarády pod záštitou Trialogu, tentokrát v přísálí kláštera v Tasovicích u Znojma. Přes podzimní virózy nakonec dorazilo 30 hráčů, další 3 nejmladší se utkali v obrázkové stolní hře Pojď si hrát! Letos se do hry zapojilo už 6 dospělých účastníků. Vítězkou turnaje se stala Terezka Korgerová, stříbro získala Miluška Horová a bronz Ema Hübnerová. Pojď si hrát! vyhrál Daneček Kadeřábek, druhý byl Ondra Moučka a třetí místo vybojovala teprve dvouletá Natálka Kadeřábková. Díky štědrým sponzorům – Obec Hodonice, poslanec za Znojemsko Ing. Gabrhel, Haiva Tasovice, Ledo Kašpar, Oční optika Medek, pekárna Ivanka, kino Svět, Znovín Znojmo a Mona – si všichni účastníci mohli vybrat z lákavých cen a občerstvit se sladkými šátečky a točenou limonádou. Na turnaji se sešli staří známí i noví účastníci, všichni měli možnost popovídat si o životě v pěstounských rodinách a plánovat další setkání na některé z našich akcí. Už teď se těšíme!

Foto František Šimík

POZVÁNKA - JÓGA

Více informací v letáku zde (png).

OZNÁMENÍ O KONÁNÍ ZASTUPITELSTVA

32. zasedání Zastupitelstva obce Tasovice se uskuteční v pondělí 25.9.2017 od 18.00 v zasedací místnosti OÚ Tasovice.

Program jednání zde (pdf).

OZNÁMENÍ O PŘERUŠENÍ DODÁVKY ELEKTŘINY

Oznamujeme občanům, že v pátek 22. září bude přerušena dodávka elektřiny, v čase od 7.30 do 15.30 hodin z důvodu oprav, a to v části obce Tasovice napájené z trafostanice U Jančíka, toto ohlášení se netýká ulice pod pískovnou od rodinného domu Majorových po Ficovi.

POZVÁNKA NA VYSTOUPENÍ MICHALA NESVADBY

V neděli 1.10.2017 proběhne v kulturním domě v Hodonicích představení Michala Nesvadby. Plakát zde (pdf).


SOUTĚŽ VE VAŘENÍ KOTLÍKOVÉHO GULÁŠE

V sobotu 2.9.2017 proběhla na hřišti v Tasovicích Soutěž ve vaření kotlíkového guláše. První místo za Nejlepší guláš získal tým "TJ Sokol Tasovice" a 1. místo za Nejsympatičtější družstvo získali "Vězni". Všichni ostatní se, dle pořadatelů, umístili na krásném druhém místě. Akci zakončila večerní zábava se skupinou ORYON.

Foto František Šimík

VÝPIS USNESENÍ ZASTUPITELSTVA

Výpis usnesení z 31. zasedání Zastupitelstva obce Tasovice, konaného v pondělí 28.08.2017 - k přečtení zde (pdf).

BRIGÁDA NA STŘELNICI

Klub IPSC Znojmo nabízí školákům možnost výdělku formou lepení terčů na střeleckém závodě v sobotu 23.9. a v neděli 24.9. 2017 od 7.45 hodin na střelnici v Hodonicích. Prosíme, aby se přihlásili jen ti, kteří skutečně přijdou! Registrace zájemců na stránkách http://registrace.ipscznojmo.cz.

POZVÁNKA NA SOUTĚŽ VE VAŘENÍ KOTLÍKOVÉHO GULÁŠE

V sobotu 2.9.2017 proběhne od 12 hodin na fotbalovém hřišti v Tasovicích Soutěž ve vaření kotlíkového guláše, která bude zakončena večerní zábavou se skupinou ORYON. Plakát zde (pdf).

Propozice pro návštěvníky zde (pdf).


OZNÁMENÍ ŘEDITELE ZŠ TASOVICE

Ředitel školy oznamuje rodičům žáků 1. třídy, že slavnostní zahájení školní docházky proběhne v pondělí 4. září 2017 v 8 hodin v kulturním domě v Hodonicích.


ROZHODNUTÍ HEJTMANA JM KRAJE

Rozhodnutím hejtmana Jihomoravského kraje ze dne 22.8.2017 byla odvolána doba zvýšeného nebezpečí vzniku požáru.


VÝSTAVA KOČÁRKŮ V HODONICÍCH

Od pátku 25.8. do neděle 27.8.2017 probíhala v KD Hodonice výstava historických kočárků.

Foto František Šimík

OZNÁMENÍ MÍSTNÍ KNIHOVNY


OKRAŠLOVACÍ SPOLEK ZNOJMO - POZVÁNKY

Okrašlovací spolek ve Znojmě Vás zve na následující akce:

  • Sobota 9.9.2017 ve 14 hod. - Zarážení hory Havraníky, info zde (jpg)
  • Neděle 3.9.2017 ve 14 hod. - Promenádní koncert v historických kostýmech, info zde (jpg)
Další informace o spolku na stránkách www.okraspol.sweb.cz.


INFORMACE ŠKOLNÍ JÍDELNY

Školní jídelna ZŠ Tasovice oznamuje dětem i cizím strávníkům, že se mohou přihlašovat na obědy u vedoucí školní jídelny

od 28.8. - 1.9.2017 denně od 8 do 14 hodin.

Další informace o školní jídelně naleznete zde.


NOVÁ ÚŘEDNÍ DESKA

Obecní úřad Tasovice spustil na svých stránkách novou Úřední desku. Nově jsou dokumenty pro přehlednost řazeny do několika kategorií, můžete jednodušeji vyhledávat. Sejmuté dokumenty se nezobrazují na hlavní stránce, ale v Archivu sejmutých dokumentů, kde můžete vyhledávat i podle data vyvěšení či sejmutí dokumentu. V pravé horní části stránek se zobrazují nově vyvěšené dokumenty. Ve spodní části najdete archiv starší verze úřední desky od roku 2011 až 2016.

Doufáme, že se Vám bude nová Úřední deska líbit.


OZNÁMENÍ O KONÁNÍ ZASTUPITELSTVA

31. zasedání Zastupitelstva obce Tasovice se uskuteční v pondělí 28.8.2017 od 18.00 v zasedací místnosti OÚ Tasovice.

Program jednání zde (pdf).

OZNÁMENÍ OBCE TĚŠETICE

Obec Těšetice vyhlašuje veřejnou výzvu k přihlášení zaměstnance na pracovní pozici Účetní, administrativní pracovník(ce).

Více informací zde (pdf).

ZARÁŽENÍ HORY 2017

Spolek vinařů sv. Klementa uspořádal v sobotu 19.8.2017 již 3. ročník kulturní vinařské akce - ZARÁŽENÍ HORY. Krojovaný průvod putoval od Tasovického vinařství obcí Tasovice do vinohradů v Tasovičkách směrem k obci Dyje, kde ve viniční trati STARÉ VINOHRADY byla uspořádána slavnost související s tradičním zvykem symbolického zamykání vinic. Součástí akce bylo žehnání kytic, pohoštění u otevřených sklepů, čtení historických artikulí, hotařská přísaha, myslivecká salva, plašení špačků dětmi s píšťalkami a další. Akcí provázela Moravská muzika Petra Mikulky z Brna.

Další informace o spolku naleznete na stránkách www.spolekvinaru.cz.

Foto František Šimík


POZVÁNKA NA SVATOKLEMENTSKOU POUŤ

Více informací naleznete v letáku zde (pdf), nebo na stránkách farnosti www.farnost.katolik.cz/tasovice.

POZVÁNKA NA ZARÁŽENÍ HORY 2017

Spolek vinařů Svatého Klementa pořádá 19.8.2017 od 14 hodin "Zarážení hory". Pozvánka zde (pdf).

Další informace o spolku naleznete na stránkách www.spolekvinaru.cz.

INFORMACE O VOJENSKÉM CVIČENÍ

Více informací o plánovaném vojenském cvičení naleznete zde (pdf), nebo na úřední desce.

O POHÁR STAROSTY OBCE HODONICE

Mladí tasovičtí hasiči přijeli jako jedno z 20 družstev bojovat o pohár v požárním útoku. Na školním hřišti v Tasovicích tu v sobotu 22.7. 2017 pořádal SDH Hodonice 4. ročník soutěže "O pohár starosty obce Hodonice".

UPOZORNĚNÍ - ZVÝŠENÉ NEBEZPEČÍ VZNIKU POŽÁRŮ

Upozorňujeme občany,

že z důvodu nadměrného sucha bylo vyhlášeno zvýšené nebezpečí vzniku požáru, v době od 18. července do odvolání a platí pro území celého Jihomoravského kraje.

V místech se zvýšeným nebezpečím vzniku požáru je zakázáno:

- rozdělávat nebo udržovat otevřený oheň,

- kouřit,

- odhazovat hořící nebo doutnající předměty,

- používat zábavnou pyrotechniku a jiné obdobné výrobky.

Místem se zvýšeným nebezpečím vzniku požáru se rozumí:

- lesní porosty a jejich okolí do vzdálenosti 50 m,

- suché travní porosty,

- zemědělské plochy.

MOL CUP TJ SOKOL TASOVICE - MSK BŘECLAV

V sobotu 15.7.2017 proběhlo první kolo MOL Cup. Výsledek utkání Tasovice:Břeclav 2:1

PŘÁTELSKÝ SRAZ AMERICKÝCH AUT

V sobotu 15.7.2017 se v Tasovicích na odlehčovacím hřišti konal "Přátelský sraz amerik".

ODSTÁVKA DODÁVKY VODY

Upozorňujeme občany, že z důvodu oprav nepoteče voda a to : 

 

ve středu 19.července v ulici od rodinného domu Císařových v ulici směrem k rodinnému domu Chytilových v době od 8 do 15 hodin

 

ve čtvrtek 20. července v ulici u pískovny od rodinného domu Čadových směrem k pískovně v době od 8 do 15 hodin


ZMĚNA PROVOZOVATELE PÁLENICE JAROSLAVICE

Pěstitelská pálenice Ve Starém Kině v Jaroslavicích oznamuje, že po změně provozovatele pálenice se změnilo telefonní číslo, na kterém je možné objednávat pálení kvasu.

Předpokládané zahájení destilační sezóny je plánováno na 1.srpna. Objednávky pálení, konzultace pro zakládání kvasu a kvašení, prodej kvasných nádob, kvasných zátek, enzymů a kvasinek je možné sjednat na telefonním čísle 602 801 002 nebo e-mailu Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript . Další kontakty a doporučení pro přípravu kvasu naleznete na internetové i facebookové stránce Jaroslavické pálenice Ve starém kině.

Těšíme se vás!

TASOVICEMI PROJELA NAPOLEONSKÁ DRUŽINA

V rámci rekonstrukce dvou bitev napoleonských armád z roku 1809 projela v sobotu 8.7.2017 jednotka napoleonského vojska Tasovicemi. Hlavní akce - dvě bitvy poté proběhly v obcích Dobšice a Suchohrdly.

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU TJ HODONICE

Ve čtvrtek 20.7.2017 v 19 hodin se v KD Hodonice uskuteční valná hromada TJ Hodonice- pozvánka zde (pdf).

VÝPIS USNESENÍ ZASTUPITELSTVA

Výpis usnesení z 30. zasedání Zastupitelstva obce Tasovice, konaného v pondělí 26.06.2017 - k přečtení zde (pdf).

MÍSTNÍ KNIHOVNA TASOVICE - OTEVÍRACÍ DOBA

ŠKOLNÍ AKADEMIE 2017

Tanec, zpěv, hru na hudební nástroje, divadelní scénky a další jste mohli vidět v pondělí 26. června 2017 v KD Hodonice, kde vystoupily děti ze Základní školy Tasovice.

ROZLOUČENÍ S ABSOLVENTY ZŠ TASOVICE 2017

V pátek 23. června 2017 proběhlo v sále KD Hodonice rozloučení s Absolventy místní Základní školy.

ÚSPĚCH MLADÝCH TASOVICKÝCH HASIČŮ NA HŘE PLAMEN

V sobotu 17.6.2017 se mladí hasiči SDH Tasovice zúčastnili krajského kola hry PLAMEN na stadionu v Blansku. Starší žáci obsadili krásné 4. místo. V soutěži jednotlivců vybojovala Michaela Charvátová medaili za 3. místo. Pro naše mladé hasiče je to historicky první postup do kraje. Gratulujeme!

Další informace a poděkování vedoucího mládeže zde (pdf).

Kompletní výsledky krajského kola v Blansku zde (zip).

Foto SDH Tasovice

POZVÁNKA NA ŠACHOVÝ TURNAJ OPEN HODONICE 2017

V sobotu 24. června 2017 pořádá TJ Hodonice v sále KD Hodonice šachový turnaj - memoriál Rostislava Obrdlíka a Karla Hrabce.

TURNAJ SPONZORŮ 2017

V pátek 16.6.2017 se na hřišti TJ Sokol Tasovice uskutečnil "Turnaj sponzorů". Příjemné páteční fotbalové odpoledne doplnila večerní zábava.

OZNÁMENÍ O KONÁNÍ ZASTUPITELSTVA

30. zasedání Zastupitelstva obce Tasovice se uskuteční v pondělí 26.6.2017 od 18.00 v zasedací místnosti OÚ Tasovice.

Program jednání zde

POZOR! ZMĚNA KONTAKTNÍHO E-MAILU

Prosíme posílejte pozvánky na kulturní, sportovní a společenské akce, fotografie a další materiály, které chcete na internetových stránkách obce Tasovice vidět na nový kontaktní e-mail:

Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

O POHÁR STAROSTY OBCE TASOVICE

V neděli 11. června 2017 uspořádal SDH Tasovice dětskou hasičskou soutěž "O pohár starosty obce Tasovice" na hřišti ZŠ Tasovice.

VINAŘSKÝ TUFR 2017

V pátek 2. června 2017 se v prostorách kulturního domu v Hodonicích konal již 7. ročník kulturní vinařské folklórní akce VINAŘSKÝ TUFR pořádané Spolkem vinařů sv. Klementa.

 

ÚŘEDNÍ DESKA


Informace k volbám prezidenta
Vyvěšeno:
13.11.2017
Kategorie:
Úřední dokumenty

Záměr prodeje pozemku
Vyvěšeno:
9.11.2017
Kategorie:
Úřední dokumenty

Opatření obecné povahy – bobr evropský
Vyvěšeno:
8.11.2017
Kategorie:
Úřední dokumenty

OBECNÍ VÝVĚSKA

KALENDÁŘ  AKCÍ 2017 (PDF)

TASOVICE - HODONICE

- aktualizováno 1.11.2017 -

-------------------------------

SVOZ ODPADŮ V ROCE 2017

-------------------------------

MOBILNÍ ROZHLAS

Jak se mohu zaregistrovat

Video na youtube

-------------------------------

ZNOJEMSKÝ OBCHVAT

NA YOUTUBE

-------------------------------

POLICIE ČR HLEDÁ POSILY

-------------------------------

KOTLÍKOVÁ DOTACE

-------------------------------

files5/sachpink15_mm.jpg

MAPOVÝ SERVER - MAPY

MAPSERVER ORP ZNOJMO

ÚZEMNÍ PLÁN

 

Pozemky v majetku obce

k 31.12.2016

Záplavové území DYJE (nové)

Q100 a AKTIVNÍ ZÓNA

Záplavové území DYJE (nové)

Q100 a AKTIVNÍ ZÓNA

Nahlížení do KN

LPIS veřejný registr půdy