MAPOVÝ SERVER - MAPY


DIGITÁLNÍ KATASTRÁLNÍ MAPA

KM-ZJEDNODUŠENÁ EVIDENCE

TECHNICKÁ MAPA

ÚZEMNÍ PLÁN

ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY

ROZBOR UDRŽITELNÉHO ROZVOJE

 

Pozemky v majetku obce

Pozemky v majetku pozemkového fondu

Záplavové území DYJE (nové)

Q100 a AKTIVNÍ ZÓNA

Nahlížení do KN

LPIS veřejný registr půdy

3D mapa světa

38 RD - lokalita "VINOHRADY"

Obec Tasovice nabízí k prodeji stavební pozemky v k.ú. Tasovice nad Dyjí, v lokalitě " Vinohrady 38 RD Tasovice". K prodeji je 38 stavebních parcel o velikosti od 600 m2 do 900 m2. Více zde

 

GRAFICKÉ ZNÁZORNĚNÍ

VINIČNÍ TRATĚ

PŘEDPOVĚĎ POČASÍ

MARTINSKÉ HODY

MUŽÁCI Z TASOVIC


1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

INTERNETOVÉ STRÁNKY

PUTOVÁNÍ PO SKLEPECH


SPORT

TJ SOKOL TASOVICE

2014/2015

... po podzimu 2014

aktuální tabulka "A"

aktuální tabulka "B"

--

TJ HODONICE

SPORT V ROCE 2013

FOTO VÝBĚR ROKU 2013

PRAKTICKÉ ODKAZYCena a kvalita vody v Tasovicích

 NOVINKY

Dobrý den!

Vítáme Vás na oficiálních internetových stránkách

jihomoravské vinařské obce Tasovice.

TASOVICE.CZ - STÁLE AKTUÁLNÍ INFORMACE

Květná neděle v Tasovicích

29.03.2015

Dnešní neděle je Květná neděle. Od 15.00 připravila farní schola v kostele sv. Klementa v Tasovicích zpívanou pobožnost křížové cesty

Video  2, 3, 5 (Vše točeno a foceno mobilním telefonem - zhoršená kvalita)


Tasovická výstava vín 2015

28.03.2015

Katalog hodnocení 46. Tasovické výstavy vín

Fotografie František Šimík


Pozvánka na zastupitelstvo

20.03.2015

6. zasedání Zastupitelstva obce Tasovice se uskuteční v pondělí 30.3.2015 od 18.00 v zasedací síní OÚ Tasovice. Program zde

Začíná fotbalové jaro 2015

19.03.2015


Již tuto sobotu 21.3.2015 zařínají fotbalisté TJ Sokol Tasovice jarní část MSL DIVIZE utkáním v Blansku

Blansko - Tasovice "A" - sobota 21.3.2015, -  2:0

Rospis zápasů TJ Sokol Tasovice "A" - jaro 2015

Hodnocení vín pro Tasovický košt vín 2015

19.03.2015

Ve čtvrtek 19.3.2015 se konalo v sále KD Hodonice hodnocení vín pro Tasovickou výstavu vín, která se bude konat v sobotu 28.3.2015 též v prostorách KD Hodonice

Foto Jirka Sedlář ml.


Pouť Svatého Klementa v Tasovicích

15.03.2015

V sobotu 14.3.2015 se uskutečníla v Tasovicích tradiční Pouť Sv. Klementa na počest tasovického rodáka Sv. Klementa Marie Hofbauera. Od 16.00 se konala v kostele Sv. Klementa mše Sv.. Následovala výstava pekařských výrobků, kde opět dominovali polští pekaři; ale byly zde také vystaveny pekařské výrobky místních pekařů. Akce se setkala se širokým zájmem veřejnosti

Fotografie zde

Setkání seniorů u příležitosti MDŽ

08.03.2015

V prostorách kulturního domu v Hodonicích se konalo v sobotu 7.3.2015, u příležitosti Mezinárodního dne žen, setkání seniorů z Hodonic, Tasovic a Krhovic. Za přítomnosti starostů všech tří obcí vystoupili se svým programem děti MŠ Krhovice, pěvecký sbor SOUSEDÉ Z HODONIC a pěvecký sbor MUŽÁCI Z TASOVIC. Program svým vystoupením obohatili také HODONIČTÍ VERBÍŘI. Další část programu obstaralo hudební uskupení DUO CARMEN, které hrálo k tanci a poslechu

Foto/video - František Šimík

Foto Jarda Kubík


PIVNÍ KORBEL 2015 - nádherná degustační pivní akce

07.03.2015

V pátek 6.3.2015 se v Hodonicích uskutečnil 3. ročník kulturní akce "PIVNÍ KORBEL 2015". Všechny prostory KD HODONICE byly zcela zaplněny milovníky a příznivci piva. Domácí pivo bylo uvařeno pro tuto akci 14 sládky; celkem bylo pro návštěvníky připraveno 31 vzorků piva a vypilo se 2 400 piv. Součástí akce byly také přednášky Milušky Mitregové (historie výroby piva v Hodonicích a Tasovicích) a Jiřího Hrbáčka (technologie výroby piva u nás i v zahraničí). PIVNÍ KORBEL pořádala kulturní sekce TJ Hodonice pod vedením Jiřího Sedláře; poděkování patří všem, kteří se na přípravě a průběhu akce podíleli

Foto a video František Šimík

Foto Jarda Kubík

Foto Libor Varaja

VIDEO - TAKHLE NĚJAK TO PROBÍHALO ...

Výpis usnesení zastupitelstva

06.03.2015

Výpis usnesení 5. zasedání Zastupitelstva obce Tasovice konaného 2.3.2015 - zde

Zápis do Mateřské školky Tasovice pro školní rok 2015/2016

03.03.2015

Zápis do MŠ Tasovice proběhne ve čtvrtek 12. března 2015 od 15.00 do 17.00 hodin. U zápisu je třeba znát rodné číslo dítěte a kód zdravotní pojišťovny pro vyplnění žádosti a přihlášky dítěte do MŠ. Dále je nutné mít s sebou očkovací průkaz dítěte. Rodiče mohou přijít k zápisu i s dětmi. Pro školní rok 2015/2016 bude přijato 17 dětí. Pokud bude podáno více žádostí než je počet volných míst, budou děti přijímány podle kritérií, které rodiče obdrží u zápisu

 

Zřízení veřejně prospěšných prací

25.02.2015

Obec Tasovice zřizuje od dubna 2015 pracovní místa na veřejně prospěšné práce. Podrobnosti a pokyny -zde

K dispozici kompostéry

16.02.2015


Kdo z občanů obce Tasovice má zájem o plastový kompostér do domácnosti, nechť se dostaví na Obecní úřad Tasovice (do knihovny), kde vyplní přihlášku a následně podepíše smlouvu o výpůjčce kompostéru. Tato smlouva se sjednává na dobu určitou 5 let. Kompostér se zapůjčuje zdarma. K vyzvednutí je v obecní stodole u hřbitova po předložení smlouvy. Po 5 letech zůstává kompostér ve vlastnictví občanů. Podrobnější informace Vám budou sděleny na Obecním úřadě. Získaný kompost si spotřebuje každý pro svou potřebu, kompostéry se nebudou vyvážet

Tradiční ostatky 2015

15.02.2015

Tradiční ostatky v naších obcích, které pořádá SDH Tasovice byly zahájeny v sobotu 14.2.2015 tradičním Maškarním karnevalem, který se konal v prostorách KD Hodonice. Představilo se rekordních 17 masek a porota při hodnocení měla velmi těžké rozhodování. V neděli  15.2.2015 se konal průvod masek po obci Tasovice

Fotografie - Maškarní karneval 14.2.2015

Video 1, 2

Fotografie - Průvod masek po obci 15.2.2015 (web Hodonic)

Fotografie - Luboš Budný ml.


12. Školní ples

30.01.2015

V pátek 30.1.2015 uspořádala Základní škola Tasovice v prostorách KD Hodonice tradiční školní ples, který byl tradičně zpestřen úvodní polonézou, kterou nacvičili žáci devátých tříd pod vedením paní učitelky Mgr. Jany Fajkusové

Fotografie zde

Video - předtančení žáků 9. tříd - 1, 2


Výpis usnesení zastupitelstva

29.01.2015


Výpis usnesení ze 4. zasedání Zastupitelstva obce Tasovice, konaného dne 26.1.2015 - k přečtení zde

Oznámení Místní knihovny Tasovice

27.01.2015


Mistní knihovna Tasovice oznamuje:

  • V úterý 17.02.2015 bude knihovna uzavřena
  • Od pondělí 23.02.2015 do čtvrtka 26.02.2015 (jarní prázdniny) bude knihovna otevřena každý den od 8.00 do 15.00

Tříkrálová sbírka 2015 v Tasovicích

26.01.2015

Výtěžek tříkrálové sbírky v Tasovicích podle oficiálních statistik Oblastní charity ve Znojmě činí  36 391,- Kč. Děkujeme!

Informace Obecního úřadu Tasovice k poplatku za vodné, stočné, odpady, psy

26.01.2015


Obecní úřad Tasovice oznamuje následující výši poplatků splatných v roce 2015:

Vodné: 35,90,- Kč vč, DPH (viz celý text)

Stočné: 27.50,- Kč vč. DPH (viz celý text)

TDO (popelnice): 500,- Kč (viz celý text)

Psi: 100,- Kč za jednoho psa; důchodci 50,-Kč (viz celý text)

Myslivecký ples 2015

18.01.2015

Pořadatel: MS Hubert Tasovice

Datum konání: 16.1.2015, KD Hodonice

Foto z webu MS Hubert Tasovice

Kavárna Slunečného penzionu  je již otevřena

14.01.2015


Slunečný penzion Tasovice oznamuje, že jeho kavárna je od 14.1.2015 opět otevřena

Nabídka stavebních pozemků v obci Tasovice

06.01.2015

Na základě rozhodnutí zastupitelstva obce Tasovice ze dne 15.12.2014, nabízí obec Tasovice k prodeji  stavební pozemky v k.ú. Tasovice nad Dyjí, v lokalitě " Vinohrady 38 RD Tasovice".

V lokalitě vinohrady nad hřištěm Základní školy Tasovice, směrem k železničnímu přejezdu, u vodojemu, je plánovaná výstavba inženýrských sítí pro 38 RD a zástavba rodinnými domky. K prodeji je 38 stavebních parcel o velikosti  od 600 m2 do 900 m2. Cena za 1m2 pozemku včetně všech přípojek IS přivedených na pozemek je 615,-Kč/ m2.

Podmínky pro prodej stavebních pozemků a další informace je možné získat na Obecním úřadě v Tasovicích tel. 515 234 414  nebo  e-mail  Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript . Termín zahájení výstavby IS a RD závisí na počtu zájemců. V případě 20-ti smluvních zájemců, bude výstavba inženýrských sítí rozdělena na dvě etapy a bude zahájena I. etapa výstavby.

Termín pro podání žádosti o stavební pozemek je do 29.5.2015.

V měsíci červnu 2015 rozhodne zastupitelstvo obce Tasovice na základě podaných žádostí o stavební pozemky o dalším postupu výstavby inženýrských sítí a prodeji pozemků.

Žádosti o prodej stavebního pozemku, s uvedením kontaktu (adresa, telefon, podpis), je možné podávat osobně nebo poštou na Obecní úřad v Tasovicích, Tasovice 67, 671 25 Hodonice.


Kalendář akcí Hodonice-Tasovice

01.01.2015

Na základě společného úsilí Milušky Mitregové a Petra Vašiny vznikl kalendář akcí obcí Hodonice - Tasovice pro rok 2015. Jedná se o otevřený dokument, který bude průběžně doplňován na základě předložení aktuálních požadavků, - ty je možno zasílat Petru Vašinovi (tel: 739 515 716) nebo Milušce Mitregové (tel: 777 255 011)

Novoroční fotbálek na odlehčovacím hřišti TJ Sokol Tasovice

01.01.2015

Na odlehčovacím hřišti TJ Sokol Tasovice se ve čtvrtek 1.1.2015 odpoledne uskutečnil tradiční novoroční fotbálek. Tradičně se střetli "ženatí" a "svobodní". Více na webu TJ Sokol Tasovice ...

foto převzato z webu "sokola"V kostele sv. Klementa v Tasovicích zazněla vánoční hudba

31.12.2014

Kostel sv. Klementa v Tasovicích se ve čtvrtek 25. prosince 2014 stal místem, kde zazněla vánoční hudba v podání hudebního tělesa Musica Antiqua pracujícího při Hudební škole YAMAHA ve Znojmě. Po koncertu pak měli přítomní možnost prohlédnout si výstavku betlémů

Foto Jitka Pavlačková


Výroční valná hromada SDH Tasovice - sobota 27.12.2014

28.12.2014

V sobotu 27.12.2014 se uskutečnila výroční volební valná hromada SDH Tasovice. Byla vyhodnocena činnost sdružení v roce 2014 a proběhla volba starosty, místostarosty a dallších členů výboru sdružení. Byli rovněž oceněni aktivní členové sdružení; ocenění rovněž obdrželi členové sdružení k významnému životnímu jubileu


 

 

OBECNÍ VÝVĚSKA

KALENDÁŘ  AKCÍ V ROCE 2015

HODONICE-TASOVICE

- aktualizováno 18.03.2015 -

-------------------------------

TASOVICKÁ VÝSTAVA VÍN

-------------------------------

POZVÁNKA NA FOTBAL

Rospis zápasů TJ Sokol Tasovice "A" - jaro 2015

-------------------------------

PŘEDVELIKONOČNÍ VÍTÁNÍ JARA

-------------------------------

PUTOVÁNÍ PO TASOVICKÝCH SKLEPECH

-------------------------------

PINGPONGOVÝ TURNAJ SENIORŮ

-------------------------------

KURZ LIDOVÉHO TANCE

-------------------------------

HLÁŠENÍ ROZHLASU

Obecní úřad Tasovice oznamuje následující výši poplatků splatných v roce 2015:

 

FARNOST TASOVICE

INTERNETOVÉ STRÁNKY FARNOSTI


Nemovité kulturní památky v Tasovicích

BISKUPOVÉ V TASOVICÍCH

klášter Tasovice

FOTOGRAFIE Z AKCÍ 2015

Myslivecký ples

16. leden 2015

 

Školní ples

30. leden 2015

 

Tradiční ostatky

14. únor 2015

 

Pekařská pouť

14. březen 2015

 

Soutěž v požárním útoku

26. duben 2014

 

Pálení čarodějnic

30. duben 2014

 

Putování po sklepech

3. květen 2014

 

Požární útok mládeže

14. červen 2014

 

Fotbalový turnaj sponzorů

27. červen 2014

 

Soutěž v požárním útoku mládeže

26. červenec 2014

 

Soutěž ve vaření guláše

30. srpen 2014

 

Soutěž v požární všestrannosti

4. října 2014

 

Martinské hody

7-9. listopadu 2014

 

Křtění mladých vín

14. listopadu 2014

 

Setkání důchodců

28. listopadu 2014


VIDEON ZNOJMO