Tasovice - Zjednodušená verze stránek
Nastavení velikosti písma
+

Příloha č.1 Obecně závazné vyhlášky Obce Tasovice č. 2/2012 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů -rozúčtování skutečných nákladů obce na rok 2012

Datum sejmutí: 1. 1. 2014